Benson Solutions

Specializujeme se na produkt HELIOS Orange a jsme certifikovaný HELIOS Partner ® od roku 2020.

Disponujeme jak obchodními manažery, tak vlastními konzultanty, kteří mají dlouholeté zkušenosti z oblasti ERP a prostředí HELIOS Orange. Každý z nich je držitelem příslušného certifikátu, který podléhá každoroční recertifikační zkoušce. V praxi to znamená kontinuální vzdělávání a neustálý přehled o aktuálních informacích od výrobce HELIOS Orange. Tyto aspekty se v praxi ukazují jako zásadní a rozdílové při konečném hodnocení, zda se celý proces povedl či nikoliv.

Velice rádi Vám odpovíme na otázky, navrhneme řešení anebo třeba jen poskytneme radu, jaký zvolit nejvhodnější postup. Jsme Vám k dispozici skrze kontaktní formulář. Pojďme se stát partnery navzájem!

Stručně o HELIOS Orange

HELIOS Orange je nejrozšířenější podnikový informační systém v segmentu středně velkých společností v ČR. Poskytuje dokonalý a aktuální přehled o situaci společnosti, automatizuje rutinní operace, zefektivňuje provoz a snižuje náklady. 

Systém se vyznačuje velkým množstvím užitečných vlastností a funkcionalit, které jeho uživatelům usnadňují a zefektivňují práci. Mezi ně patří například jeho komplexnost, přizpůsobitelnost a také řada oborových specializací. Díky komplexnosti a modularitě Heliosu mohou uživatelé pracovat se všemi svými daty, ať se týkají kteréhokoli firemního procesu. 

HELIOS Orange je vyvíjen v prostředí jazyka Delphi a je vystavěn na bázi vícevrstvé architektury klient/server. Použitým databázovým strojem je Microsoft SQL Server. Ten zajišťuje systému větší bezpečnost dat, stabilitu a rychlost přístupu k požadovaným informacím.

HELIOS Orange je datově otevřený, a tak lze přímo v systému zobrazit strukturu ukládaných dat a jejich formát. To umožňuje propojení dalších komplementárních aplikací jiných dodavatelů a poskytuje tak snadný přístup přímo k datům ukládaným systémem.

Shrnutí klíčových výhod systému HELIOS Orange

 • jedná se o komplexní, jednotný, otevřený a legislativně 100% aktualizovaný ERP systém v rámci české i slovenské legislativy,
 • přímo v systému jsou obsaženy možnosti např. vyhodnocování ziskovosti jednotlivých zakázek, vytváření reportů
 • systém je kdykoliv připravený růst se zákazníkem,
 • integrace s MS Office – MS Word, MS Excel a MS Outlook
 • kvalitní systém podpory (telefonická či e-mailová hotline, školení a webináře)
 • dedikovaný projektový manager
 • realizace certifikovanými konzultanty

Co od nás získáváte? Obvyklá dodávka ERP systému HELIOS Orange se skládá z následujících součástí:

 • licence: cena licence je kalkulována na základě rozsahu využívaných modulů a počtu konkurenčních uživatelů pracujících v systému (tedy právě v jednom okamžiku)
 • nastavení systému a jeho instalace, implementační služby, školení, konzultace, převody dat
 • systémová podpora (maintenance): vždy získáte nové verze systému s legislativními změnami a novými funkcionalitami a také telefonickou podporu uživatelské hotline

Pro Váš bezproblémový provoz ERP HELIOS Orange zajistíme odpovídající HW/SW (MS SQL Server a HW Server). 

ERP HELIOS lze provozovat také v cloudu.

O autorech systému HELIOS

Asseco Solutions je předním dodavatelem na poli informačních systémů ERP v ČR. Již více než 25 let přináší svým zákazníkům nejmodernější technologie v oblasti podnikového softwaru. Vzhledem k tomu, že vede se svými současnými a potenciálními zákazníky neustálý dialog, má přehled o současných trendech na trhu a individuálních potřebách firem i jednotlivých oborů. Jako součást skupiny ASSECO Group je Asseco Solutions nositel budoucích technologií v jedné z nejinovativnějších a nejrychleji rostoucích softwarových společností v Evropě.

BI reporting aneb když chcete o své firmě vědět skutečně vše!

HELIOS Orange disponuje volitelným modulem plnohodnotné business intelligence (BI), která dává uživatelům ucelený a efektivní přístup k práci s firemními daty.

 • Řešení BI pokrývá kompletně celý reportovací cyklus, od sběru dat z nejrůznějších zdrojů až po jejich prezentaci konečným uživatelům.
 • Prezentace konečným uživatelům – standardní tabulky a grafy s množstvím funkcí pro pokročilé detailní analýzy (filtrování, třídění, drill to detail) nebo formou tzv. custom view (pohledy vytvořené přesně na míru konkrétním potřebám).
 • Vytváření reportů včetně formátování a přidávání vypočítaných ukazatelů a jejich sdílení bez nutnosti programování.
 • Business intelligence je provozována formou cloudové služby. 
 • Řízení přístupových práv bez nutnosti programování.
 • Součástí reportingu je i plánování (finanční plány, budgety, forecasty), obchodní plánování (například po položkách produktů, přes obchodníky apod.) a možnost vstupu skutečných 
  i plánovaných hodnot nefinančních ukazatelů.
 • Master data management.
 • Reporting je snadno rozšiřitelný o další společnosti a nejrůznější datové zdroje, ve všech fázích práce s daty je transparentní a otevřený.

Než společně začneme …

Záleží nám na tom, abychom společně zvládli leckdy náročný proces implementace a přechodu na nový ERP systém bez komplikací. Proto klademe důraz na analýzu stávající situace a procesů ve Vaší společnosti a chceme být transparentní jak v plánu prací, tak cenových očekáváních.

Před zahájením implementace provedeme úvodní studii zaměřenou především na zmapování procesů obchodní a skladové evidence ve vaší společnosti a také na návrh jejich řešení v systému HELIOS Orange. Studie bude konkrétně zaměřena na definici důležitých procesů (oblasti ekonomika, sklady, CRM, reporting, účetnictví apod.) a definici kritických míst v těchto procesech.

Výstupem pak bude dokument navrhující konkrétní možnost řešení uvedených míst (procesů) a harmonogram prací v rámci implementace systému včetně předpokládaných termínů převodů dat.

Samozřejmostí je též prezentace systému na testovacích databázích tak, abyste ještě před implementací navnímali pracovní prostředí HELIOS Orange.

Jsme dohodnuti a startujeme!

Vedeme celý projekt od začátku až do předání

Pro implementaci produktů HELIOS využíváme zavedenou a osvědčenou metodiku, která je zárukou zdárného dokončení implementace a spuštění systému do ostrého provozu. Celý proces je řízen přiděleným vedoucím projektu, který je zodpovědný za bezchybný průběh implementace po stránce časového harmonogramu, hlídání termínů na obou stranách, ale také je zodpovědný za hlídání projektu z finančního hlediska. Vedoucí projektu se účastní tzv. kontrolních dnů, ze kterých je vyhotoven zápis jako podklad pro další směřování projektu. Budete tak mít vždy aktuální informace o stavu projektu a jeho směřování.

Zaškolíme uživatele

Pro zaškolení práce se systémem HELIOS Orange doporučujeme absolvovat základní školení, která se konají buď online nebo v zasedacích prostorech vaší firmy. Pro důkladné školení uživatelů lze využít i dalších nabízených školení, které vám rádi odprezentujeme. A nemějte strach, nenecháme Vás v tom samotné ani po dokončení implementace, jsme připraveni podporovat Vás po celou dobu užívání systému HELIOS.

Převedeme stávající data

V rámci implementace systému zajistíme po dohodě i převod dat ze stávajících zdrojů do nového systému HELIOS Orange.

Spousta výhod v rámci Systémové podpory

Služba systémové podpory je nedílnou součástí péče o naše zákazníky a námi implementovaného systému HELIOS Orange. Jedná se o roční poplatek, jehož cílem je garance dalšího rozvoje systému v součinnosti s nejnovějšími trendy a technologiemi. 

Cena systémové podpory se skládá z ceny systémové podpory licencí HELIOS Orange a také případných programových úprav realizovaných na základě individuálních požadavků zákazníka.

Systémová podpora vám garantuje především:

 • neustálý soulad informačního systému s legislativou ČR (update systému podle legislativních změn)
 • pravidelné rozšiřování funkcí a rozvoj informačního systému, všechny nové verze a funkce u všech zakoupených modulů (pravidelný upgrade)
 • základní pomoc / poradenství prostřednictvím helpdesku 
 • technologickou garanci – kompatibilitu s podporovanými operačními systémy, databázovými nástroji a ostatními SW spolupracujícími s ERP HELIOS
 • možnost řešení vašich požadavků vzdáleným přístupem, bez nutnosti osobních návštěv konzultantů
 • on-line Wikipedii – aktualizaci komplexní kontextové dokumentace, včetně elektronických průvodců, zasílání informací o novinkách, zásadních změnách apod.